Algemene Voorwaarden


Content Left Image

Op alle producten, diensten en correspondentie van We handle IT zijn de "algemene voorwaarden" van toepassing. Deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel op 14 februari 2013 onder nummer 56183585.

In het geval van bemiddeling van vast personeel en/of inhuur, zijn de "algemene voorwaarden werving en selectie" van toepassing (deze ontvangt u op aanvraag).