Klant: VNG


Content Left Image

Werkzaamheden: Initiatiefnemer van project Haven, een gemeente standaard voor platform-onafhankelijke cloud hosting. PO rol tezamen met DevOps werkzaamheden in een klein en sterk team. Samen met gemeenten en leveranciers invulling gegeven aan de nieuwe hosting van gemeenten. Vijf interne Haven (Kubernetes) clusters in beheer om van onze eigen ervaringen te leren en diverse ontwikkelteams te ondersteunen.

Tech talk: Kubernetes, Docker, Terraform, Flux, Golang, Bash, Azure, Google cloud, AWS, OpenStack

"VNG Realisatie is onderdeel van VNG en draagt o.a. bij aan de informatiekundige visie Common Ground voor gemeenten. Vanuit Common Ground ontstaan initiatieven zoals Haven en Zaakgericht Werken."

Meer Klanten